20/12/10

Μαθητικό Φεστιβάλ Ιδεών και Συζήτησης
Πέμπτη 6 Γενάρη, Πολυτεχνείο κτίριο Γκίνη

12-1.30μμ
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
2.30-4μμ
Εργατική τάξη, η δύναμη της ανατροπής
4.30-6μμ
Γιατί χρειαζόμαστε επαναστατικό κόμμα;

Μαθητές Anticapitalista